సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం నేడే:ఈ రాశుల వారిపై ప్రభావం.. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు?

2018లో తొలిసారిగా ఏర్పడుతోన్న చంద్రగ్రహణం సాధారణమైంది కాదని పండితులు అంటున్నారు. దీనికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయని, దాదాపు 150 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన గ్రహణం ఏర్పడుతోందని ఖగోళ

Read more