చీకటి నిజాలు: ‘పితాజీ మాఫీ’ అంటే రేప్‌

డేరా సచ్చా సౌధా చీఫ్‌ గుర్మీత్‌ ఆగడాలకు సంబంధించిన సంచలన నిజాలను ఇద్దరు సాధ్వీ(రేప్‌కు గురైన మహిళలు)లు కోర్టులో బయటపెట్టారు. తన ప్రత్యేక మందిరంలో గుర్మీత్‌ మహిళలపై

Read more