మూవీ రివ్యూ: “నిర్మలా కాన్వెంట్” రొటీన్ ప్రేమకథే

కథ : చదువు, పుస్తకాలు తప్ప మరో ప్రపంచం తెలియని తెలివైన కుర్రాడు శామ్యూల్ (రోషన్). నిర్మలా కాన్వెంట్లో చదువుకునే శామ్యూల్కు ఏ విషయాన్నైనా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవటం

Read more