వినాయక చవితి పూజా విధానం

వినాయకుడి పటంలేని ఇల్లుగానీ … ఆయన ఆలయంలేని ఊరుగానీ … ఆయన అనుగ్రహం లేని విజయమూ కనిపించదు. ఎవరు ఎలాంటి కార్యాన్ని తలపెడుతున్నా ముందుగా చెప్పుకునేది ఆయనకే.

Read more

వడపప్పు తిని, పానకం తాగి వినాయక మండపంలో ఎలుక డ్యాన్స్

గుంటూరు జిల్లా కాకమానులోని వీరలకమ్మ ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడి మండపంలో విచిత్ర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. వినాయకుడి వాహనం ఎలుక అనే విషయం తెలిసిందే. ఓ

Read more