ఐఐటీ విద్యార్ధి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అమ్మకానికి

ఉద్యోగం కోసం బయోడేటాను తయారు చేయడం బోరింగ్‌గా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఆ బయేడేటాతో పాటు అర్హత పత్రాలను ఉద్యోగార్దులు చేతపట్టుకుని కంపనీల చుట్టూ తిరగడం మనం చూస్తూనే

Read more