చంద్రబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రికత..

ఛలో ఆత్మకూరు టెన్షన్ గుంటూరు జిల్లాలో అదృకంగా మారింది. ఉండవల్లిలోని మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసం వద్ద హై టెన్షన్ కనిపిస్తుంది.  దీనితో బాబీ నివాసం చుట్టూ

Read more