మహారాష్ట్ర సీఎం హెలికాఫ్టర్ క్రాష్..!

పెను ప్రమాదం నుంచి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమత్రి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. సాధారణంగా హెలికాఫ్టర్ కానీ ప్రమాదానికి గురైతే నష్ట తీవ్రత భారీగా ఉంటుంది. అదృష్టవశాత్తు అలాంటి పరిస్థితి నుంచి

Read more