రివ్యూ: మోహ‌న్‌లాల్‌ “మన్యం పులి”

క‌థ‌: పులియూర్ మ‌న్యం ప్రాంతం. అక్కడ పులులు సంచ‌రిస్తుంటాయి. ఓ పులి భారిన ప‌డి వాటి కార‌ణంగా కుమార్ (మోహ‌న్‌లాల్‌) తండ్రిని కోల్పోతాడు. అత‌ని చిన్నప్పుడే త‌ల్లి

Read more