న్యూఇయర్ వేళ అశీర్వచనాలేంది బాబు?

చెప్పిన మాట మీద నిలబడని అధినేత ఎవరంటే చంద్రబాబు పేరు చటుక్కున చెప్పే వాళ్లను గుర్రుగా చూస్తుంటారు తెలుగు తమ్ముళ్లు. మా అధినేత మీద ఎప్పుడూ ఏదో

Read more