పాపికొండల యాత్రలో విషాదం

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి నదిపై పాపికొండలు విహార యాత్రకు 65 మందితో వెళుతున్న ఒక ప్రైవేటు బోటు గోదావరి నదిలో మునిగి పోయింది. చుట్టూ 25

Read more