దుమ్మురేపుతున్న స్మిత కొత్తపాట

గాయని స్మిత పడిన ‘కావేరి పిలుస్తోంది కదిలి రా’ అనే పాట దుమ్ములేపుతుంది. విషయానికి వస్తే కావేరి నది పరిరక్షణ కోసం సద్గురు జగ్గీవాసుదేవ్ మొక్కలు నటే

Read more